Vad är Corrigasbehandling?


Vad händer på ditt första besök hos oss?

På första besöket görs en biomekanisk analys, då vi tittar på hur kroppens leder, ben och muskler är i förhållande till varandra för att kunna tolka och förstå vad som är grundorsaken till den problematik som uppkommit. Utifrån detta görs en utvärdering så att vi kan ge dig en unik individuell behandling. Corrigas är en kroppsbehandling där vi går in och jobbar med musklernas ursprung och fästen med våra händer som verktyg. Detta görs för att skapa ett större utrymme för leder och ben. Varför vi gör detta är för att uppnå större rörlighet, balans, flexibilitet och styrka. Detta förbättrar även kroppens koordinationsförmåga i kroppens mekaniska system vid rörelse. 

Om kroppen är i optimal balans så möjliggör detta flöde och nervkommunikation och gör att kroppens hävstänger fungerar optimalt. Detta är grunden till att kunna få en välfungerande, stark och smidig kropp.  

Vem kan komma på Corrigasbehandling?

Vi behandlar många olika typer av besvär så som led, muskel och skelettera besvär med goda resultat. Våran förklaring till varför denna metod fungerar är att när vi släpper på spänningar i musklerna så ökar utrymmet mellan benbitar och leder i kroppen. På detta sätt undviker vi att inte snedvridna och komprimerade ledytor ligger för tätt inuti kroppen och skaver, skapar irritationer och förslitningar av broskvävnader. Då minskas även skaderisken, slitage och nedbrytningar av kroppens inre vävnader.

Med hjälp av denna behandlingsform har vi även märkt att kroppens inre system påverkas positivt och normaliseras, så som bättre cirkulation, immunförsvar och kroppens perifera nervsystem (PNS) fungerar bättre. 

 

För att boka din behandling hos oss ring 0705-289959 eller maila till info@whiola.se

Välkomna!