Workshop/Föreläsning


Föreläsning hos Forex

För två veckor sedan blev vi på Whiola inbjudna till Forex för att hålla en introduktionsföreläsning där vi helt enkelt skulle förklara vad det är vi gör och vad vi kan göra för företagets anställda.   En dryg timme spenderades bland annat med att förklara vårt sätt att se och arbeta med kroppen men även: -Gå igenom vanliga vanemässiga statiska spänningsmönster (ovanor) som är vanliga […]