Föreläsning hos Forex


För två veckor sedan blev vi på Whiola inbjudna till Forex för att hålla en introduktionsföreläsning där vi helt enkelt skulle förklara vad det är vi gör och vad vi kan göra för företagets anställda.

 

En dryg timme spenderades bland annat med att förklara vårt sätt att se och arbeta med kroppen men även:

-Gå igenom vanliga vanemässiga statiska spänningsmönster (ovanor) som är vanliga i den miljö som företagets anställda jobbar i och vad som händer i deras kroppar när dessa ovanor uppstår.

- Gå igenom andra olika typer utav spänningar som kanske inte man tänker på att man utför med sin kropp vid exempelvis fokusering på det arbete man utför alternativt förberedelse/planering/ansvar i arbetet.

Vår timme gick fort men det kändes som att gruppen allt eftersom förstod att vi kanske gör något lite unikt och annorlunda som vi vet fungerar.

 

Vi vill tacka Forex för att vi fick komma till er och för dom fina blommorna vi fick av er i efterhand, ser fram emot att se er hos oss!


Vill du också ha en föreläsning på ditt arbete med fokus på hur man kan förebygga arbetsrelaterade besvär?

Vill du veta vad ni kan göra på er arbetsplats för att få en friskare personal? Våra föreläsningar fokuserar på hur olika arbeten påverkar kroppen, hur arbetsrelaterade besvär uppkommer och hur man kan förebygga dem.

Kontakta oss på mail info@whiola.se för mer information!