Whiolas historia


Hur det hela började...

Jag heter Monica Eriksson och är grundare av Whiola Iqie of Sweden AB. Jag står även bakom utvecklingen av behandlingstekniken Corrigas, träningsmetoden Tempus Qi och självhjälpsverktyget Whiola Star Flash Wise System.

Hälsa och friskvård har alltid varit centrala pusselbitar i mitt liv och ledde till att jag sökte mig till vården. Under 13 års tid arbetade jag som undersköterska på olika avdelningar så som röntgen, ortopedi, lungavdelning, vårdcentral, distriktmottagning samt intensivvård. Inom vården har jag träffat många patienter som inte fått tillräcklig hjälp när det gäller muskulatur- och ledbesvär.

I och med detta väcktes allt fler frågor inom mig, men det fanns väldigt få svar. Frustration i att inte kunna hjälpa eller finna svar på mina frågor gjorde att jag utbildade mig till massageterapeut och därefter utvecklade jag en egen behandlingsform: Corrigas.

Jag utbildade mig till massageterapeut vid GGI – Göteborgs Gymnastiska Institut – och är certifierad av Branschrådet Svensk Massage. Jag har även gått Doktor Westmans anatomiska utbildning under två år. Under 23 år har jag arbetat heltid som massör och 21 av dessa år har Corrigasmetoden varit mitt främsta behandlingsverktyg. Mina kundgrupper har varit anställda vid olika stadsdelar inom Göteborgs Stad, men jag har även behandlat många privatkunder.

Monica

Ju mer kunder jag fick, desto fler timmar per dygn tillbringade jag med att behandla låsta muskler och leder. Det påfrestade i förlängningen min egen kropp, vilket gjorde att jag började fundera över hur jag skulle kunna behandla mig själv. Till en början experimenterade jag bara med några få stretchövningar, men under en 15-årsperiod kom dessa övningar att växa till ett komplett system som jag valt att kalla för Tempus Qi.

Utvecklingen av Tempus Qi skedde parallellt med att jag vidareutvecklade Corrigas och jag insåg att de båda behandlingsmetoderna kompletterade varandra. Jag försökte ofta förklara för kunder att exempelvis styrketräning eller gymnastik bidrar till att fördjupa låsningsmönster i kroppen, om man inte först låser upp dessa innan man tränar. Jag försökte förklara att hävstångsprincipen i kroppens leder inte fungerar optimalt annars, samt att både kärl och nerver kan klämmas. Men det var svårt att förklara verbalt, vilket gjorde att jag bestämde mig för att börja undervisa i Tempus Qi.

I samband med Tempus Qi-träning får man en helt annan insikt i hur låsningsmönster kan låsas upp, vilket också gör det lättare att förstå hur de uppstår samt hur man kan undvika att det sker från första början. Och när jag väl började undervisa kunder i Tempus Qi-metoden insåg jag att kombinationen av den nya träningsmetoden och Corrigas var långt mer effektiv än vad jag trodde från början. Tempus Qi gör det möjligt att stretcha muskelfästen som ligger djupt inne i kroppen och metoden fungerar eftersom varje rörelse är anatomiskt välgenomtänkt. Man slappnar av i musklerna medan man utför Tempus Qi-rörelserna, istället för att spänna dem och sträcka vilket är vad många människor gör vid vanlig stretching.

Den senaste innovationen som tagits fram inom Whiola är det så kallade Whiola Star Flash Wise System. Kort sagt är Whiola Star ett system man kan använda för att skapa "flow" i allt det man gör här i livet, det vill säga frånvaro av blockeringar och låsningar vad gäller hälsa, sociala sammanhang, karriär, med mera. Sättet som du jobbar med Whiola Star på är grundat i ett processtänk jag själv alltid använder mig av, särskilt när jag vill vara innovativ. Det handlar om att ställa frågor som:

 

Vad är det för problem jag vill lösa?

Är jag medveten om vad problemet är?

Är det ett nytt problem eller något jag har sett tidigare?

 

Whiola Star Flash Wise System såg sin början då jag fick frågan av en kund om jag inte kunde förklara hur jag tänkte för att komma på så många olika typer av innovationer. Jag började då systematisera mina egna tanke- och utvecklingsprocesser, vilket flera år senare gav upphov till Whiola Star.